Corona update & beslisboom

Protocol Kinderopvang & Covid-19

Dit protocol wordt uitgegeven door de Rijksoverheid. Het protocol dient als handreiking voor de kinderopvangsector bij het werken in Coronatijd. Het is een vertaling van de richtlijnen van het RIVM naar de specifieke situatie van kinderopvang.

KLIK HIER VOOR DE LAATSTE VERSIE van het protocol.

Beslisboom

De beslisboom is een vragenschema waarmee je kunt bepalen of een kind naar de gastouderopvang  mag zolang er coronamaatregelen gelden. Het is heel belangrijk dat de beslisboom altijd van boven naar beneden wordt doorlopen. Begin bij de startvraag en beantwoord de vragen in de aangegeven volgorde tot je een antwoord hebt.

KLIK HIER VOOR DE LAATSTE VERSIE van de beslisboom.